Artykuły

Powikłania krwotoczne po leczeniu trombolitycznym

Powikłania krwotoczne po leczeniu trombolitycznym

Krwawienie domózgowe stanowi częste powikłanie udaru niedokrwiennego mózgu. Może ono wystąpić zarówno w naturalnym przebiegu choroby, jak i być związane ze stosowanym leczeniem. W leczeniu udaru mózgu coraz powszechniejsze jest leczenie trombolityczne z zastosowaniem rekombinowanego tkankowego aktywatora plazminogenu .

Zaburzenia funkcji poznawczych w stwardnieniu rozsianym

Zaburzenia funkcji poznawczych w stwardnieniu rozsianym

Stwardnienie rozsiane (sclerosis multiplex, SM) jest chorobą neurodegeneracyjną ośrodkowego układu nerwowego, której pierwsze objawy pojawiają się zwykle pomiędzy 20 a 40 rokiem życia. Charakteryzuje się postępującym uszkodzeniem osłonek mielinowych aksonów komórek nerwowych w mózgu, rdzeniu kręgowym i nerwie wzrokowym, prowadzącym do degeneracji i zaniku komórek nerwowych

Zespół hiperperfuzyjny

Zespół hiperperfuzyjny

. Objawy, które mogą wskazywać na rozwijający się zespół hiperperfuzyjny, to: pulsujący ból głowy, zlokalizowany jednostronnie lub rzadziej obustronnie, ból w obrębie gałki ocznej i twarzy, nudności, wymioty, obrzęk plamki i zaburzenia widzenia, napady padaczkowe ogniskowe, często wtórnie uogólnione oraz ogniskowe objawy neurologiczne.

Potrzeby i oczekiwania przedstawicieli różnych religii w okresie choroby

Potrzeby i oczekiwania przedstawicieli różnych religii w okresie choroby

comment 2

Ludzie różnych wyznań mają odmienne potrzeby w czasie choroby oraz pobytu w szpitalu. Dlatego też osoby opiekujące się chorym powinny być świadome różnic między religiami, aby móc zapewnić choremu i jego rodzinie maksymalne wsparcie w tym okresie.

Depresja i zaburzenia seksualne u chorych na stwardnienie rozsiane

Depresja i zaburzenia seksualne u chorych na stwardnienie rozsiane

Depresja, labilność emocjonalna, zaburzenia sfery seksualnej występują często u chorych na stwardnienie rozsiane (SR). W znacznym stopniu obniżają ich jakość życia, są powodem strachu i frustracji, jednakże rzadko są rozpoznawane i leczone. Istnieje na temat tych zaburzeń szereg kontrowersji oraz poglądów, które należałoby zweryfikować wobec faktów wynikłych z nowoczesnych badań klinicznych.

Leczenie neurochirurgiczne chorób niedokrwiennych mózgu

Leczenie neurochirurgiczne chorób niedokrwiennych mózgu

Niewydolność krążenia mózgowego objawia się najpierw przemijającymi objawami ubytkowymi zwanymi TIA, od angielskiego określenia transient ischemic attack. W zależności od niedokrwionej okolicy mózgu pacjenci odczuwają krótkotrwałe zaburzenia czucia powierzchniowego (drętwienia), osłabienia siły mięśniowej lub częściej serie skurczów mięśni twarzy lub drżenia palców, przejściowe zaburzenia wzroku lub mowy. W przeciwieństwie do niedokrwiennej choroby serca nie występuje nigdy objaw bólu.

Neuropatie niedoborowe

Neuropatie niedoborowe

Neuropatie niedoborowe należą do grupy chorób nerwów obwodowych, wynikających z niedoboru izolowanych składników pokarmowych - głównie witamin z grupy B lub niedoborów wieloskładnikowych w przebiegu chorób metabolicznych lub toksycznych z wtórnym zaburzeniem wchłaniania jelitowego.

Ból neuropatyczny: patofizjologia i leczenie farmakologiczne

Ból neuropatyczny: patofizjologia i leczenie farmakologiczne

comment 2

Obowiązująca dziś definicja opisująca zjawisko bólu powstała w 1979 r. i została opublikowana przez Komitet Taksonomii Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu. Definicja ta określa ból jako nieprzyjemne, zmysłowe i emocjonalne odczucie towarzyszące istniejącemu lub zagrażającemu uszkodzeniu tkanki, bądź jedynie odnoszone do takiego uszkodzenia.

Przyczyny udaru niedokrwiennego mózgu u osób młodych

Przyczyny udaru niedokrwiennego mózgu u osób młodych

Na świecie z powodu udaru mózgu umiera rocznie około 4,5 miliona osób, a w krajach rozwiniętych stanowi on trzecią pod względem częstości przyczynę zgonów w populacji dorosłych. Zarazem jest jedną z najczęstszych przyczyn inwalidztwa. W Polsce zapadalność na udary mózgu wynosi rocznie około 170-190/100000 populacji, w tym przypadki u osób młodych stanowią około 10%.

Toksyna botulinowa - zastosowanie w dystoniach ogniskowych oraz innych schorzeniach

Toksyna botulinowa - zastosowanie w dystoniach ogniskowych oraz innych schorzeniach

Jad kiełbasiany to polipeptyd złożony z 1296 aminokwasów, 448 z nich tworzy łańcuch lekki, pozostałe są składnikami łańcucha ciężkiego. Łańcuch ciężki wiąże się w cholinergicznych zakończeniach nerwowych z błoną presynaptyczną, łańcuch lekki w sposób nieodwracalny tworzy presynaptyczny blok wydzielania acetylocholiny. Następuje odnerwienie chemiczne mięśnia poprzez unieczynnienie płytki nerwowo-mięśniowej.

Zawroty głowy i zaburzenia równowagi – na co zwracać uwagę na dyżurze?

Zawroty głowy są trzecią, po bólach głowy i bólach krzyża, najczęściej zgłaszaną przez pacjentów dolegliwością. Szacuje się, że rozpowszechnienie zawrotów głowy w populacji ogólnej wynosi 5–10%, a ich częstość rośnie z wiekiem, przez co po 65. roku życia dolegliwość ta dotyczy aż 30% populacji...

Konsekwencje poznawczo-behawioralne nagłego zatrzymania krążenia. Studium przypadku

Szacuje się, że w populacji europejskiej w czasie roku nagłe zatrzymanie krążenia (cardiac arrest, NZK) dotyka 38 osób na 100 tys. mieszkańców, co odpowiada ok. 700 tys. nowych zachorowań rocznie. NZK to stan, w którym wskutek ustania akcji skurczowej serca dochodzi do zatrzymania krążenia krwi i wtórnego zatrzymania czynności oddechowej. Wiąże się to z wysoką, tj. 60–70% bezpośrednią śmiertelnością w efekcie nagłego zgonu sercowego...

Odwracalny kurcz naczyń mózgowych przyczyną udaru mózgu – fakt czy fikcja?

Kurcz naczyń mózgowych może być przyczyną udaru mózgu u młodszych pacjentów poniżej 60 lat. W przeciwieństwie do takich przyczyn udaru w młodszym wieku jak rozwarstwienie tętnicy/tętnic, trombofilie, zakrzepica żylna, które są dosyć dobrze scharakteryzowane, kurcz naczyniowy nadal pozostaje niedostatecznie opracowany i często nie jest rozpoznawany. Brak jest specyficznych testów i diagnostycznych kryteriów jednoznacznie definiujących ten stan...